«Victory EcoStart» чекає на юні таланти

Під патронатом депутата Київської обласної ради Вікторії Киреєвої на Кагарличчині продовжується конкурс екологічних проектів «Victory EcoStart», який триватиме з 19 квітня до 23 травня 2019 року.

Запрошуємо небайдужу до екологічних проблем шкільну молодь до участі в конкурсі. Заявки приймаються до 15 травня, проекти - до 23 травня.

Умови конкурсу екологічних проектів «Victory EcoStart»

  1. Мета та завдання

1.1. Ці умови визначають порядок проведення під патронатом депутата Київської обласної ради Вікторії Киреєвої районного конкурсу екологічних проектів «Victory EcoStart» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів Кагарлицького району.

1.3. Метою Конкурсу є залучення учнів до науково-дослідницької та практичної діяльності учнів в галузі екології та природокористування, привернення уваги школярів до екологічних проблем та шляхів їх вирішення, популяризації дбайливого ставлення до навколишнього середовища та природних ресурсів, підвищення рівня екологічної відповідальності.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: підтримка обдарованої учнівської молоді, пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів;

формування екологічної культури, залучення учнів до популяризації ефективного використання та збереження природних ресурсів;

задоволення потреб учнів у творчій реалізації.

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

1.6. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  1. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з 19 квітня по 23 травня 2019 року.

2.2. Для участі у Конкурсі необхідно подати заявку на участь за формою згідно з додатком до 15 травня 2019 року. Проекти учасників Конкурсу приймаються до 23 травня 2019 року включно. Заявки та проекти учнів подаються педагогами, батьками або особисто учасниками Конкурсу за адресою: РДА, каб. 418, вул. Незалежності, 1, м. Кагарлик.

2.3. Порядок проведення Конкурсу визначається наказом відділу освіти Кагарлицької РДА.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. Учасники Конкурсу розподіляються за трьома віковими категоріями:

початкова ланка (учні 1 – 4 класів);

середня школа (учні 5 – 8 класів);

старша школа (учні 9 – 11 класів).

3.2. Тематикою Конкурсу є:

- забруднення довкілля;

- яким буде наше майбутнє (місто, планета, довкілля);

- екологічні проблеми, як ми можемо допомогти/не нашкодити природі.

Учні досліджують екологічну ситуацію свого населеного пункту, вулиці, навчального закладу тощо.

3.3. На Конкурс приймаються роботи, виконані індивідуально - один учень презентує один проект.

3.4. Учасники Конкурсу мають право ознайомитись з результатами оцінювання проектів та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності їх оцінювання.

3.5. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись цих умов.

ІV. Програма Конкурсу та критерії оцінювання екологічних проектів

4.1. Програмою Конкурсу передбачене представлення власних екологічних проектів.

4.2. Представлення екологічних проектів:

4.2.1. Учасник представляє власний екологічний проект із використанням плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів тощо (у довільній формі), виробів та презентацій.

4.2.2. Запис відеоматеріалу тривалістю до 3-х хвилин може бути представлений на CD- або DVD-дисках із якісним звуком.

4.2.3. Екологічні проекти Конкурсу оцінюються за такими критеріями:

відповідність темі, повнота її розкриття;

власна творча неповторність;

актуальність порушеної проблеми;

науковий підхід до вирішення порушеної проблеми;

пізнавальне та виховне значення роботи;

рівень майстерності;

якість виконаної роботи.

4.3. Вимоги до оформлення екологічних проектів:

4.3.1. Об’єм екологічних проектів не повинен перевищувати 20 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, 12; міжрядковий інтервал – 1,5; формат роботи – MS Word). Малюнки, таблиці, інші графічні зображення, світлини оформляються окремими додатками. Робота подається державною мовою.

4.3.2. На титульній сторінці проекту зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон; електронна адреса (за наявності); мета і завдання проекту;   висновки (практичне значення); бібліографія (основні джерела, які використовувались, або посилання на використані веб-сайти).

  1. Відзначення переможців Конкурсу

5.1. У кожній віковій категорії визначаються учасники Конкурсу, які посіли 1, 2 та 3 місце.

5.2. Учасники Конкурсу, які посіли 1, 2 та 3 місце у кожній з визначених даними умовами вікових категорій, нагороджуються на районному святі до Дня захисту дітей цінними подарунками.

Додаток до умов конкурсу екологічних проектів «Victory EcoStart»

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі екологічних проектів «Victory EcoStart»

Прізвище: ____________________________________________________

Ім’я: _________________________________________________________

По батькові: ___________________________________________________

Найменування загальноосвітнього навчального закладу:_________

Вік: ______ років; клас _____

Назва конкурсної роботи: _____________________________________

Контактний телефон, електронна адреса учасника: _____________

(підпис)                   (Прізвище, ініціали)